Župnijski pastoralni svet

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Statut župnijskega pastoralnega sveta

 

ŽPS Kresnice

V nedeljo, 1. 3. 2015, je po župnijah v Cerkvi na Slovenskem potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Župnijski pastoralni svet poleg župnika sestavljajo še ključarji, izvoljeni s strani župnijskega občestva ter predstavniki skupin, ki delujejo v župniji. Člani so bili imenovani marca 2015 za petletno mandatno obdobje.

Župnijski pastoralni svet Župnije Kresnice sestavljajo naslednji člani:

 • dr. Božidar Ogrinc, župnik,
 • Karlo Kos, ključar,
 • Darko Likar, ključar,
 • Anton Raspotnik, ključar,
 • Gregor Godec,
 • Irena Godec,
 • Mihaela Gospeti,
 • Mirjana Grgić,
 • Franc Jančar,
 • Mirjam Jelnikar,
 • Judita Klander,
 • Franci Kogoj,
 • Danijel Lenart,
 • Maja Morela,
 • Uroš Morela,
 • Klavdija Mur,
 • Sonja Parkelj,
 • Henrik Razpotnik,
 • Leonida Razpotnik,
 • Darko Rovšek,
 • Maja Štrubelj.