Oznanila župnij Kresnice in Hotič

Na zadnjem sestanku ŽPS v Kresnicah smo se dogovorili, da bomo začeli zbirati sredstva za obnovo oz. nakup novih orgel. Najprej bomo povabili strokovnjake za mnenje in nasvet, potem pa bomo zadevo predložili nadškofiji.

 

DAROVANJE OKROG OLTARJA ZA ORGLE bo vsako prvo nedeljo v mesecu.

 

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA bomo v postnem času v Kresnicah molili vsako sredo po večerni maši ter vsako nedeljo pol ure pred mašo. Ob petkih bo pobožnost križevega pota v Kresniških Poljanah ob 17. uri.

 

SREČANJE BRALSKEGA KROŽKA bo v ponedeljek, 12. februarja, po maši.

 

SREČANJE ZA UPOKOJENCE bo v torek, 13. februarja, po maši. Pridite k maši, po maši pa na pustne krofe! Pridite, da se pogovorimo in poveselimo!

 

SREČANJE ZA MLADE bo v soboto, 17. februarja, ob 19.30 uri.

 

SESTANEK ZA KLJUČARJE v Kresnicah bo v ponedeljek, 26. 2., ob 17. uri.

 

DEKANIJSKO SREČANJE za bralce beril, izredne delivce obhajila, mežnarje, pevce in druge liturgične sodelavce bo v soboto, 3. marca, ob 19. uri v Litiji.

 

SREČANJE BIBLIČNEGA KROŽKA bo v ponedeljek, 5. marca, po več. maši.

 

SREČANJE ŽUPNIJSKE KARITAS bo v ponedeljek, 12. marca, po več. maši.

 

POSTNO ROMANJE NA KRIŽEV POT v Šmarje pri Jelšah bo v nedeljo, 18. marca, ob 13. uri. Lepo povabljeni!

 

SLOVESNOST PRVEGA OBHAJILA: v Kresnicah bo v nedeljo, 20. maja, v Hotiču pa v nedeljo, 27. maja.

 

ČIŠČENJE CERKVE V MARCU: v Kresniških Poljanah: Jevnica; v Hotiču: Konj.

 

STATISTIKA

V letu 2017 je bilo v kresniški župniji 17 krstov (7 fantkov in 10 deklic) in 11 pogrebov (2 moška in 10 žensk), v Hotiču pa 9 krstov (6 fantkov in 3 deklice) in 5 pogrebov (4 moški in 1 ženska). V obeh župnijah je bila po ena poroka.