Oznanila župnij Kresnice in Hotič

TISKANA OZNANILA; 12.oktober - 22.november 2020

http://portal.rkc.si/uploads/0226/files/2018-02/vsebina-132/Kresnice_oznanila_oktober_2020_KOR_ec4f.pdf